Villkår og Betingelser

Vilkår og betingelser for bruk av nettstedet /- tjenesten («Vilkår»)

Sist oppdatert: 15. juli 2019

Vennligst les disse vilkårene og betingelsene («Vilkår», «vilkår og betingelser») nøye før du bruker https://logotextil.no nettstedet («Tjenesten») som drives av Bordados Norge AS («oss», «vi», eller «vår»).

Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at De aksepterer og etterlevelse av disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å besøke eller bruke tjenesten samtykker du til å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig med noen deler av vilkårene kan du ikke bruke eller få tilgang til tjenesten.

Tilgjengelighet, feil og unøyaktigheter

Vi gjør stadig oppdateringer av våre tilbud, produkter og tjenester på tjenesten. Produkter eller tjenester tilgjengelig på vår service – nettsted kan være feilpriset, beskrevet unøyaktig eller utilgjengelig, og vi kan oppleve forsinkelser i å oppdatere informasjon om tjenesten og i vår reklame på andre nettsteder.

Vi kan ikke garanterer nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, inkludert priser, produktbilder, spesifikasjoner, tilgjengelighet og service. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjon og for å rette feil, unøyaktigheter eller utelatelser når som helst og uten forvarsel.

Konkurranser, promotions og kampanjer

Noen konkurranser, promotions eller andre kampanjer (kollektivt, «kampanjer») som er gjort tilgjengelig gjennom Tjenesten kan være underlagt regler som er atskilt fra disse vilkårene. Hvis du deltar i noen kampanjer, kan du lese de gjeldende regler samt våre personvernbestemmelser. Hvis reglene for en Kampanje står i konflikt med disse vilkårene, vil kampanjens regler gjelde.

Intellektuell Eiendom

Tjenesten og dens opprinnelige innhold, funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli eksklusivt eiendom til Bordados Norge AS og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Våre varemerker og kjennetegn kan ikke brukes i forbindelse med et produkt eller en tjeneste uten skriftlig samtykke fra Bordados Norge AS.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Bordados Norge AS.

Bordados Norge AS har ikke kontroll over, og påtar seg ingen ansvar for, innholdet, retningslinjer eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Bordados Norge AS ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernerklæring for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Oppsigelse

Vi kan avslutte eller suspendere din tilgang umiddelbart, uten forvarsel eller uansett grunn, inkludert uten begrensning hvis du bryter vilkårene.

Ved opphør, vil din rett til å bruke tjenesten umiddelbart opphøre.

Begrensning av ansvar

Ikke i noe tilfelle skal Bordados Norge AS, eller dets direktører, ansatte, partnere, agenter, leverandører eller samarbeidspartnere, være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller annet, inkludert uten begrensning, tap av fortjeneste, data, bruk, goodwill, eller andre immaterielle tap, som følge av (i) din tilgang til eller bruk av eller manglende evne til å få tilgang til eller bruk av tjenesten; (Ii) noen atferd eller innholdet av en tredjepart på tjenesten; (Iii) ethvert innhold hentet fra tjenesten; og (iv) uautorisert adgang, bruk eller endring av dine overføringer eller innhold, enten basert på garanti, kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet) eller noen annen juridisk teori, om vi har blitt informert om muligheten for slike skader, og selv hvis et middel angitt her er funnet å ha sviktet etter hensikten.

Ansvarsfraskrivelse

Din bruk av tjenesten skjer på egen risiko. Tjenesten er gitt på en «SOM DEN ER» og «SOM DEN ER TILGJENGELIG» basis. Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse eller ytelse.

Bordados Norge AS dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og deres lisensgivere garanterer ikke at a) Tjenesten vil fungere uavbrutt, sikker eller tilgjengelig til enhver tid eller sted; b) eventuelle feil eller mangler vil bli rettet opp; c) Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller d) resultatene av å bruke tjenesten vil tilfredsstille dine krav.

Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Norge, uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper.

Vår feil eller unnlatelse i å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli betraktet som en fraskrivelse av slike rettigheter. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir holdt for å være ugyldig av en domstol, vil de resterende bestemmelsene i disse vilkårene fortsatt gjelde. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss angående vår service, og erstatter alle tidligere avtaler vi kan ha mellom oss om tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon av vilkår gjøres vil vi prøve å gi minst 30 dagers varsel før eventuelle nye vilkårene trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli fastsatt etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår tjeneste etter disse revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkår. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Kontakt Oss
Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss.


Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0,00