Disclaimer

Bordados Norge AS er forpliktet til å holde denne nettsiden oppdatert og nøyaktig. Skulle du likevel oppleve noe som er feil eller utdatert, vil vi sette pris på hvis du kan gi oss beskjed. Oppgi hvor du leser informasjonen på nettstedet. Vi vil da se på dette så snart som mulig. Vennligst send ditt svar via e-post til: shop@logotextil.com.

Vi er ikke ansvarlige for tap som følge av unøyaktigheter eller ufullstendighet, eller for tap som skyldes problemer som skyldes eller er iboende for formidling av informasjon via Internett, for eksempel forstyrrelser, systemfeil eller tekniske avbrutt. Når vi bruker webskjemaer, prøver vi å begrense antall obligatoriske felt til et minimum. For eventuelle tap som skyldes bruk av data, råd eller ideer som er gitt av eller på vegne av Bordados Norge AS via denne nettsiden, aksepterer Bordados Norge AS intet ansvar.

Bruken av nettsiden og alle dens komponenter (inkludert forum) er underlagt våre Vilkår & Betingelser. Bare bruken av dette nettstedet innebærer kunnskap og aksept av disse bruksvilkårene.

Eventuelle personopplysninger du gir oss i forbindelse med ditt svar eller forespørsel om informasjon, blir bare brukt i samsvar med vår personvernerklæring.

Bordados Norge AS skal gjøre alt for å beskytte sine systemer mot enhver form for ulovlig bruk. Bordados Norge AS skal gjennomføre hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for dette formål, blant annet med hensyn til den nyeste teknikken men skal imidlertid ikke holdes ansvarlig for noe som helst direkte, og/eller indirekte tap som medføres en bruker av nettstedet, som oppstår som følge av ulovlig bruk av sine systemer av en tredjepart.

Bordados Norge AS aksepterer ingen ansvar for innholdet på nettsteder som har eller hvorfra en hyperkobling eller annen referanse er gjort. Produkter eller tjenester som tilbys av tredjepart, skal være underlagt de vilkår og betingelser som gjelder for tredjepart.

Alle immaterielle rettigheter til innhold på denne nettsiden er basert på Bordados Norge AS.

Kopiering, formidling og annen bruk av disse materialene er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Bordados Norge AS, unntatt og bare i den grad det er angitt i forskrift om obligatorisk lov (for eksempel retten til å sitere), med mindre annet spesifikk innhold krever annerledes.

Hvis du har spørsmål eller problemer med tilgjengeligheten av nettstedet, vennligst ikke nøl med å kontakte oss.


Personvernerklæring | Cookie-Policy


Item added to cart.
0 items - kr 0,00